વડીલોના વાંકે (૧૯૩૮)-સંપૂર્ણ જગતમાં ઈશ્વર એક જ

સંપૂર્ણ જગતમાં ઈશ્વર એક જ 

સંપૂર્ણ જગતમાં ઈશ્વર એક જ
માનવ માત્ર અધૂરા

સદગુણ જુએ છે શાણાને
અવગુણ અપાત્ર અધૂરા

કોઈને રચનારે રૂપ દીધા
કોઈને દીધા અભિમાન

કોઈ ધનઘેલા કોઈ રસઘેલા
કોઈને દીધા છે જ્ઞાન

સઘળું નવ સાથ દીધું કોઈને
એ ભૂલે પાત્ર અધૂરાસ્વરઃ માસ્ટર કાસમ અને મોતીબાઈ
ગીતઃ પ્રભુલાલ દ્વિવેદી 
નાટકઃ વડીલોના વાંકે (૧૯૩૮)
ક્લીક કરો અને સાંભળો
ઓરિજિનલ ગ્રામોફોન રેકોર્ડઃ.http://www.mavjibhai.com/madhurGeeto_two/sampoornjagat.htm.

About Pragnaji

Personal Links http://pragnaji.wordpress.com/ http://shabdonusarjan.wordpress.com/ http://gujaratidaglo.wordpress.com/
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s