‘ધનવાન જીવન માણે છે’(સંપતિ માટે)


આજે આપની સમક્ષ જે ગીત રજુ કરુંછું ………તે ગીત નાટ્યમહર્ષિ સ્વ.શ્રી પ્રભુલાલ દ્વિવેદીએ ઈંસ.૧૯૪૧ માં શ્રી દેશી નાટક સમાજ ના ‘સંપતિમાટે’ નામના નાટક માટે લખેલ હતું.

આ નાટકે સળંગ ૩૩૫ દિવસ સુધી હાઉસફૂલ કરી એક ઇતિહાસ રચ્યો હતો જેમાં આ ગીત નો ફાળો બહુજ વધારે હતો .


ધનવાન જીવન માણે છે,

નિર્ધન એ બોજો તાણે છે,

કોઈ અનુભવીને પૂછી જો ,

કે, કોણ જીવી જાણે છે,

બેહાલ ગરીબનાં  બાલુડા

પૈસે પૈસે હોય ટળવળતા

ખાવાનું ત્યાં ખાનાર કેરી

ખોટ   આંસુ   સારે  છે,

નિર્ધન એ બોજો તાણે છે…….

નારી ગરીબ દળણા દળતી

ધનવાળી  હિરે ઝળહળતી.

હીરા,    મોતીવાળી   રોતી–

એનો કંથ વિલાસો માણે છે,

નિર્ધન એ બોજો તાણે છે…….

ગુણ દોષ ભલે હો ધનમદમાં

પણ નમતા પલ્લા સંપદના ,

સુખ, સંપદના,સુખના વલખા,

જનસંતોષી સુખ માણે છે,

નિર્ધન એ બોજો તાણે છે…….

સૌજન્ય:.http://batuksata.wordpress.com.

 

Advertisements

About Pragnaji

Personal Links http://pragnaji.wordpress.com/ http://shabdonusarjan.wordpress.com/ http://gujaratidaglo.wordpress.com/
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s