સંભારણા

જૂની રંગભૂમિ ના સંભારણા (સંપતિ માટે )

Posted on September 22, 2009. Filed under: સંભારણા | Tags: , , , , |

જયશીયારામ,

આજે જે ગીત હું રજુ કરુંછું તેગીત ‘શ્રી દેશી નાટક સમાજ’ ના નાટક ‘સંપતિ માટે’ માં નાટ્યમહર્ષિ સ્વ.શ્રી પ્રભુલાલ દ્વિવેદી એ ઈ.સ.૧૯૪૧ માં લખેલ હતું.આ ગીત આજેપણ આજના જમાનાને ખુબજ અનુરૂપ લાગેછે.

———————————————————————————————

બિચારો   ન  થા ,બાપડો   ન થા,

શાણા ની સાથે શાણો,  દુર્જન થી દુર્જન થા,

શાણા છે થોડા થોડા,     શયતાન છે ઘણા

શયતાનથી   શયતાની સમજીને કરતો જા,

શાણાની સાથે શાણો…….

હથિયાર રાખી મ્યાનમાં નિશાન રાખી ચુપ,

મ્હાત કર દુશ્મનને   જબાન રાખી ચુપ,

ગુપચુપ કરીને   ધા ખુબીથી કરતો જા,

શાણાની સાથે શાણો………..

બાપડો થયો  તો લોકો તને રડાવશે

ભોળો થયો  તો ભૂંડા તને સતાવશે

સરજોર થોડો  થા,થોડીક ગાળો ખા,

શાણા ની સાથે શાણો……..

Advertisements

About Pragnaji

Personal Links http://pragnaji.wordpress.com/ http://shabdonusarjan.wordpress.com/ http://gujaratidaglo.wordpress.com/
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s