મીઠા લાગ્યાં તે મને આજના ઉજાગરા


 	મીઠા લાગ્યા તે મને

	મીઠા લાગ્યાં તે મને આજના ઉજાગરા
	જોતી’તી વ્હાલાની વાટ રે...
	અલબેલા કાજે ઉજાગરો

	પગલે પગલે એના ભણકારા વાગતા
	અંતરમાં અમથા ઉચાટ રે...
	અલબેલા કાજે ઉજાગરો

	બાંધી મેં હોડ આજ નીંદરડી સાથ ત્યાં
	વેરણ હીંડોળાખાટ રે...
	અલબેલા કાજે ઉજાગરો

	ઘેરાતી આંખડીને દીધાં સોગન મેં
	મટકું માર્યું તો તારી વાત રે...
	અલબેલા કાજે ઉજાગરો

	આજના તો જાગરણે આતમા જગાડ્યો
	જાણે ઊભી હું ગંગાને ઘાટ રે...
	અલબેલા કાજે ઉજાગરો

	મીઠા લાગ્યાં તે મને આજના ઉજાગરા


સ્વરઃ મોતીબાઈ
રચનાઃ શ્રી પ્રભુલાલ દ્વિવેદી
નાટક અને ચિત્રપટઃ
વડીલોના વાંકે (૧૯૪૮)

સૌજન્ય..

...http://www.mavjibhai.com/MadhurGeeto/Mithalagya.htmm

About Pragnaji

Personal Links http://pragnaji.wordpress.com/ http://shabdonusarjan.wordpress.com/ http://gujaratidaglo.wordpress.com/
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to મીઠા લાગ્યાં તે મને આજના ઉજાગરા

  1. પગલે પગલે એના ભણકારા વાગતા
    અંતરમાં અમથા ઉચાટ રે…
    અલબેલા કાજે ઉજાગરો

    ખુબજ સરસ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s