બાળપણ ના સંભારણા

બાળપણ ના સંભારણા

Posted on August 26, 2009. Filed under: સંભારણા | Tags: , , |

વ્હાલા વાંચક મિત્રો,
જયસીયારામ,
આજે જે ગીત હું આપની સમક્ષ રજુ કરુંછું,તે નાટ્યમહર્ષિ સ્વ.શ્રી પ્રભુલાલ દ્વિવેદી એ તેમના નાટક ‘સંપતિ માટે’માં લખેલું છે.મોતીબાઈ ના કંઠે ગવાતું આ ગીત ના ૧૦-૧૦ વાર વન્સમોર થતા હતા અને નાટક પરોઢિયે ૪ વાગ્યે પૂરું થતું હતું. ૧૯૪૧ માં લખાયેલું આ ગીત વાંચી હજી આજેપણ આપણે શૈશવ (બાળપણ)ની યાદોમાં સરકી જઇએ છીએ. જો આપના ઘર માં દાદા-દાદી હોય તો તેમને આ ગીત વંચાવવા વિનંતી.

સાંભરે  રે,   બાળપણના    સંભારણા

જાણે ઉઘડતા જીવનના બારણા,

એ બાળપણના સંભારણા ……

ફૂલસમાં        હસતા —-   ખીલતાંતા

પવન સમા લહેરાતા

ગાતાતાં  —    ભણતાતાં —   મસ્તીમાં

મસ્ત મનાતાં

ચ્હાતાંતાં વિદ્યાના વારણાં

એ બાળપણનાં સંભારણા…..

રખેને     બોલ્યું   કોઈ  સાંભળશે

એની ચિંતા નહોતી

ભય નહોતો  —-        મદ નહોતો

પ્રીતિ ની પીડા નહોતી

નહોતી કોઈ ઝાઝી વિચારણા

એ બાળપણનાં સંભારણા…..

કોઈ    અજાણ્યા      નરને      હોંશે

પ્રિયતમ કહેવું પડશે

વણમુલે વણવાંકે,દાસી થઇ રહેવું પડશે

નહોતી મેં ધારી આ ધારણા

એ બાળપણનાં સંભારણા…..

Advertisements

About Pragnaji

Personal Links http://pragnaji.wordpress.com/ http://shabdonusarjan.wordpress.com/ http://gujaratidaglo.wordpress.com/
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s