બાલપણના સંભારણા

 	બાલપણના સંભારણા

	સાંભરે રે...
	બાળપણના સંભારણા
	સાંભરે રે...
	બાળપણના સંભારણા

	ઉઘડતાં જીવનના બારણા
	હાં જાણે
	ઉઘડતાં જીવનના બારણા
	એ... બાળપણના સંભારણા

	ફૂલ સમા હસતાં ખીલતા'તાં
	પવન સમા લહેરાતાં
	ગાતા'તાં ભણતા'તાં
	મસ્તીમાં મસ્ત મનાતાં

	ચ્હાતા'તાં વિદ્યાના વારણાં
	એ... બાળપણના સંભારણા

	રખેને બોલ્યું કોઈ સાંભળશે
	એની ચિંતા ન્હોતી
	રખેને બોલ્યું કોઈ સાંભળશે
	એની ચિંતા ન્હોતી

	ભય ન્હોતો
	મદ ન્હોતો
	પ્રીતિની પીડા ન્હોતી
	ભય ન્હોતો
	મદ ન્હોતો
	પ્રીતિની પીડા ન્હોતી

	ન્હોતી કોઈ ઝાઝી વિચારણા
	એ... બાળપણના સંભારણા

	કોઈ અજાણ્યા નરને હોંશે
	પ્રિયતમ કહેવું પડશે
	કોઈ અજાણ્યા નરને હોંશે
	પ્રિયતમ કહેવું પડશે

	વણમૂલે વણવાંકે
	દાસી થઈ રહેવું પડશે
	વણમૂલે વણવાંકે
	દાસી થઈ રહેવું પડશે

	ન્હોતી મેં ધારી આ ધારણા
	એ... બાળપણના સંભારણા


સ્વરઃ મોતીબાઈ
ગીતઃ પ્રભુલાલ દ્વિવેદી
નાટકઃ સંપત્તિ માટે

સૌજન્ય.http://www.mavjibhai.com/madhurGeeto_two/balpanna.htm..


About Pragnaji

Personal Links http://pragnaji.wordpress.com/ http://shabdonusarjan.wordpress.com/ http://gujaratidaglo.wordpress.com/
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to બાલપણના સંભારણા

 1. બહેનશ્રી.

  આપનો બ્લોગ ખુબ જ સુંદર છે.

  બાળપણના સંભારણાં વાચીને બાળપણ યાદ કરાવી દે તેવા છે,

  ખુબજ લખીને દુનિયાભરમાં ગુજરાતીઓનું નામ રોશન કરો, આપના પરિવાર, કુટુંબનું નામ રોશન કરો.

  લિ.કિશોરભાઈ પટેલ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s